AD9 Architects

Tuan Chau Project

Tuần Châu Project

Chủ đầu tư : Gia đình chú Quang

Địa điểm : Tuần Châu, Quảng Ninh

Thiết kế : AD9 architects & K.a Studio

Năm : 2022

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018