Sushi Haru

Chủ đầu tư : Chị Lê Đặng

Địa điểm : Phú Nhuận, Sài Gòn

Năm : 2022

" />

AD9 Architects

SUSHI HARU

Sushi Haru

Chủ đầu tư : Chị Lê Đặng

Địa điểm : Phú Nhuận, Sài Gòn

Năm : 2022

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018