Đơn vị thiết kế | AD9 Architects & Ka Studio

Chủ đầu tư | Bà Lê Quỳnh Mai

Năm | 2021

Địa điểm | Vientiane, Laos

 

 

 

 

 

 

 

" />

AD9 Architects

LQM VILLA/ LAOS

Đơn vị thiết kế | AD9 Architects & Ka Studio

Chủ đầu tư | Bà Lê Quỳnh Mai

Năm | 2021

Địa điểm | Vientiane, Laos

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018