Lvs.house

Địa điểm : Tân Bình, Sài Gòn

2O19-2O2O

Nhóm thiết kế : Nguyễn Nhỏ, Phan trọng Hiệp, Đặng Thành Phát, Nguyễn Thanh Hải Nam, Nguyễn Đức Truyền, Hứa Hữu Phước

Thi công : Công ty xây dựng Tấn Thanh Hùng

Thi công nội thất : Đam San

Thi công sắt : Công ty cơ khí Nguyễn Minh

Tranh decor : Zone V

Hình ảnh : Quang Trần

[English below]

LVS.house có một sự khác biệt so với các nhà ống khác ở mặt bằng khu đất. Ngôi nhà có bề ngang hẹp nhưng lại có một khoảng diện tích rộng ở phần sau, trông giống như chữ L. Điều này mở ra hướng phát triển không gian thú vị cho công trình.

Chủ đầu tư mong muốn toàn bộ không gian sinh hoạt chung hay cá nhân điều mở tối đa và tạo được sự kết nối tốt nhất, ngoài ra cũng có thể quan sát các hoạt động của 2 con ở độ tuổi còn nhỏ.

Ngoài giải pháp lệch tầng, chúng tôi khai thác ánh sáng, thông gió tự nhiên theo phương đứng. Các khoảng không gian chuyển tiếp hay giếng trời tạo nên các lớp kết nối con người và thiên nhiên.

Với công trình này chúng tôi gần như tối giản trong việc sử dụng vật liệu, mong muốn tìm thấy những thẩm mỹ chân phương của kiến trúc và tạo ra một đời sống mới tích cực, tốt đẹp hơn cho gia đình anh chị.

------

LVS.house has a key difference from the other tube houses when it comes to the ground area. The house has a narrow width that opens up in the back, which resembles the letter L. This offers a very interesting direction to develop the special design for the construction.

The investors want all common and personal spaces to be as open as possible to create the best connection, and also to easily supervise the activities of their 2 kids at a young age.

Beside the split-level home solution, we also focus on exploiting the light and air circulation vertically. The connecting spaces and sky lights are used to create layers that connect the natural elements and the people living in it.

We aimed for a minimalism approach regarding material usage in this construction, with the hope to revive the core value of basic architecture to bring a better and more positive life to the family.

" />

AD9 Architects

LVS.HOUSE

Lvs.house

Địa điểm : Tân Bình, Sài Gòn

2O19-2O2O

Nhóm thiết kế : Nguyễn Nhỏ, Phan trọng Hiệp, Đặng Thành Phát, Nguyễn Thanh Hải Nam, Nguyễn Đức Truyền, Hứa Hữu Phước

Thi công : Công ty xây dựng Tấn Thanh Hùng

Thi công nội thất : Đam San

Thi công sắt : Công ty cơ khí Nguyễn Minh

Tranh decor : Zone V

Hình ảnh : Quang Trần

[English below]

LVS.house có một sự khác biệt so với các nhà ống khác ở mặt bằng khu đất. Ngôi nhà có bề ngang hẹp nhưng lại có một khoảng diện tích rộng ở phần sau, trông giống như chữ L. Điều này mở ra hướng phát triển không gian thú vị cho công trình.

Chủ đầu tư mong muốn toàn bộ không gian sinh hoạt chung hay cá nhân điều mở tối đa và tạo được sự kết nối tốt nhất, ngoài ra cũng có thể quan sát các hoạt động của 2 con ở độ tuổi còn nhỏ.

Ngoài giải pháp lệch tầng, chúng tôi khai thác ánh sáng, thông gió tự nhiên theo phương đứng. Các khoảng không gian chuyển tiếp hay giếng trời tạo nên các lớp kết nối con người và thiên nhiên.

Với công trình này chúng tôi gần như tối giản trong việc sử dụng vật liệu, mong muốn tìm thấy những thẩm mỹ chân phương của kiến trúc và tạo ra một đời sống mới tích cực, tốt đẹp hơn cho gia đình anh chị.

------

LVS.house has a key difference from the other tube houses when it comes to the ground area. The house has a narrow width that opens up in the back, which resembles the letter L. This offers a very interesting direction to develop the special design for the construction.

The investors want all common and personal spaces to be as open as possible to create the best connection, and also to easily supervise the activities of their 2 kids at a young age.

Beside the split-level home solution, we also focus on exploiting the light and air circulation vertically. The connecting spaces and sky lights are used to create layers that connect the natural elements and the people living in it.

We aimed for a minimalism approach regarding material usage in this construction, with the hope to revive the core value of basic architecture to bring a better and more positive life to the family.

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018