AD9 Architects

Biography

AD9 ARCHITECTS

AD9 Architects được thành lập vào tháng 8 năm 2015, Chúng tôi điều từng học tập tại trường ĐH Kiến Trúc TP.HCM. Chúng tôi điều từng là bạn học của nhau và rất thân thiết với nhau trong cuộc sống lẫn công việc. Ở thời điểm chúng tôi thành lập nhóm cộng sự, lúc này AD9 chưa ra đời, bấy giờ có rất nhiều văn phòng, studio, công ty mở ra, rất nhiều hướng đi, quan điểm thể hiện khác nhau. và tất nhiên với tốc độ đô thị hóa rất nhanh của xã hội thì định hướng ở bất kì ngành nghề nào cũng luôn là khó khăn. Chúng tôi bắt đầu với những điều nhỏ nhất, chúng tôi làm những Project tham dự những cuộc thi, đồ án...tất cả điều nằm trên giấy nhưng điều mà lúc đó chúng tôi nghĩ là sự định hướng. Chúng tôi có 1 định hướng rõ ràng là quan điểm thiết kế luôn gắn liền với con người làm nền tản mặc khác quan điểm sáng tạo không tách rời xã hội thực tại. Từ những dự án trên giấy đến những công trình nhà ở, cafe shop... Chúng tôi qua mỗi dự án điều có những nhìn nhận và phát triển tốt hơn. AD9 có lẽ cũng chỉ là 1 trong rất nhiều những văn phòng cùng làm về thiết kế nhưng chúng tôi tin rằng những đóng góp của chúng tôi sẽ một phàn nào đó khiến xã hội chung có những điều tốt đẹp.

Nguyễn Nhỏ AD9 

 

 

   PHAT

 

Copyright © AD9 | ARCHITECTS 2018